Rashladne komore

Rashladne komore grade se iz termoizolirajućih panela. Poduzeće SLIVAR d.o.o. nudi Vam savjetovanje, projektiranje, montažu i održavanje rashladnih komora prema Vašim potrebama i zahtjevima.

U mogućnosti smo izraditi komore slijedećih namjena:

 • komore za čuvanje voća i povrća, pakiranih proizvoda, svježeg mesa mliječnih proizvoda, lijekova, sadnica
  – komore takve vrste izvode se najčešće od panela debljine 80 – 120 mm ovisno o veličini, temparaturnim zahtjevima u komori i lokaciji komore
  – vrata komore i sanitarne profile isporučujemo prema potrebama i odabiru kupca
 • komore za duboko smrznute proizvode
  – ovakve komore obavezno dolaze sa podnom izolacijom i podnim grijačima, a debljina panela kreće se od 100 do 200mm ovisno o veličini, temperaturnim zahtjevima u komori i lokaciji komore
  – vrata komore i sanitarne profile isporučujemo prema potrebama i odabiru kupca
 • komore za brzo smrzavanje proizvoda – tuneli
  – komore slične po načinu izgradnje komorama za duboko smrznute proizvode
  – vrata komore i sanitarne profile isporučujemo prema potrebama i odabiru kupca
 • komore sa kontroliranom atmosferom – ULO hladnjače
  – ULO hladnjače su komore koje imaju zahtjevan način gradnje
  – zbog načina čuvanja voća ili povrća u takvim komorama, one moraju biti nepropusne (tlačno nepropusne)
  – vrata takvih komora isporučuju se plinotjesna, a uskladištena roba čuva se u kontroliranoj atmosferi bez prisustva zraka
 • komore bilo koje druge vrste ili namjene, a sve prema želji kupaca i to po sistemu “ključ u ruke”